Spejdernyt

I marts var Ulve gruppen på weekendtur til Stevninghus spejdercenter sammen med alle ulvene fra Skamling distrikt. De var hele verden rundt i aktiviteter som engelsk te-pose kast, norsk fælles ski og bjergklatring, kinesisk pinde løft, afrikansk smykke fremstilling, is a la Island og masser af andre fælles lege.

Bæverne tog samme weekend en tur i TVETO-hytten. Her blev der lavet mad, hoppet på madrasser og hygget ved bål i bålhytten til langt ud på aftenen.  Vigtigt på turen var hygge snakken i soveposerne ved lommelygtens skær.

Som en del af det at passe på naturen samlede vi til et møde affald i grøfterne omkring Tveto-Hytten på Vamdrupvej. Der blev fundet masser af ”tabt” skræl lige fra papir, dåser, isolering til en gummistøvle. Alt blev sorteret til genbrug. Målet for næste møde var at besøge TAS i Kolding, hvor meget af vores affald fra genbrugspladsen og skrællespanden bliver brændt og omdannet til varme og strøm. Her kunne vi høre og se hvad der bliver af affaldet og hvorfor det er vigtigt at sortere det. Og så er der en fantastisk udsigt fra toppen ud over hele Kolding.

I april havde vi inviteret forældre og søskende med til spejdermødet. Til aftensmaden lavede Bæverne og Ulvene for en gang Kinerer Tjau Tjau lavet over bål. Inden alt var i gryden blev der skrællet, snittet og passet bål med stor iver. Uhm, hvor smagte det godt. En god aften med fint fremmøde og god snak også lidt på kinesisk.

Mens børnene arbejdede og legede, blev der tid til at vi kunne få afviklet vores forældremøde (generalforsamling). Grupperådet består nu af Grupperådsformand – Anne Krogsgaard, Gruppeleder – Irene Christensen, Kasser – Hanna Rasmussen, Næstformand – Linda Puggaard, Sekretær – Karen Sørensen og Grupperådsmedlemmerne Thomas B. Hansen, Grethe Jessen, Jørgen Christensen, Spejderlederne Claudia Dohrmann, Karl Aage Christiansen, Jette Røgen.

Er du interesseret i at blive Bæver eller Ulv eller i spejderarbejdet som leder så besøg os i TVETO-Hytten på Vamdrupvej torsdag fra 16.30 til 18 eller besøg os på vores hjemmeside http://odisspejder.dk